Verordening ziektekostenverzekering scholieren openbaar lichaam Sint Eustatius 2020

Besluit van de regeringscommissaris van 26 mei 2020 no. 04 in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de Eilandsverordeningregelende de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor scholieren die hun vervolgstudie buiten het eilandgebied Sint Eustatius dienen te volgen.

A.B. 2020 No. 21 Verordening ziektekostenverzekering scholieren openbaar lichaam Sint Eustatius 2020