AB EV instructie griffier OLE 2020 6d

Besluit van de Regeringscommissaris van15 september2020. No 884/GEZ in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de instructie voor de eilandgriffier van het openbaar lichaam Sint Eustatius 2020;