A.B 2024 No.2 wijziging verhuursubsidieverordering

Besluit van de eilandsraad tot vaststelling van de Eilandsverordening tot wijziging van bijlage I in de Verhuursubsidieverordening Sint Eustatius 2022 en de Huurcommissie- en huurprijzenverordening Sint Eustatius 2022