Landmeetkundig specialist Sint Eustatius (in Dutch only)

Voorafgaand aan de verkoop van een stuk grond (dat afgesplitst wordt van een groter stuk grond) wijst een eigenaar, al dan niet samen met de buren de nieuwe grens aan tussen deze percelen. Dit is de start van het landmeetkundig proces, niet alleen in Nederland, maar ook op de BES-eilanden. Zet jezelf op de kaart als: Landmeetkundig specialist (Sint Eustatius)

Meer informatie

Bekijk de vacature op de website van het Kadaster