Bouw Inspecteur

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland, wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie: Bouw Inspecteur.

Functieomschrijving

Als Bouw Inspecteur zorg je ervoor dat gebouwen, huizen en bouwplaatsen voldoen aan algemene constructienormen en veiligheids- of zoneringsvoorschriften. Dit kunnen lopende bouwplaatsen en/of bestaande gebouwen zijn. De inspecteur neemt beslissingen op basis van de bestaande regelgeving. Hieronder vallen ook complexere inspecties waar preventieve of repressieve maatregelen van toepassing zijn. Het al dan niet toepassen van bestuurlijke handhaving gaat in nauw overleg met de beheerder. 

Hoofdtaken

 • U inspecteert gebouwen of structuren op veiligheid en op de naleving (signaleren, inspecteren, informeren, besluiten) van regels en voorschriften en doet aanbevelingen voor verbeteringen;
 • U treedt op als toezichthouder (buitengewone agent van politie - BavPOL’er) en stelt proces-verbalen op in geval van overtredingen. Een training dienaangaande wordt aangeboden en de succesvolle afronding daarvan is verplicht;
 • U onderzoekt klachten en overtredingen van lokale verordeningen en bouwvergunningen en neemt preventieve of repressieve maatregelen binnen de gestelde bevoegdheden en kaders; 
 • U heeft contact met aannemers, huiseigenaren of bouwvakkers, geeft advies over aanpassingen met betrekking tot bouwvoorschriften, vestigt de aandacht op gebreken en onregelmatigheden en stelt indien nodig rapporten op;
 • U voert veldwerk uit om te controleren of de bouw conform de bouwvergunning is uitgevoerd.

Vereisten

 • Opleidingsniveau MBO 4, gelijkwaardig of hoger in een vakgebied gerelateerd aan bouwkunde, en/of bouwmeester;
 • 3–5 jaar ervaring in een functie met betrekking tot constructie, bouwkunde of bouwinspecties of vergelijkbaar;
 • Geldig rijbewijs categorie B;
 • Algemene kennis van procedures en wetgeving met betrekking tot de constructie van gebouwen, bouwvergunningen en de inspectie van gebouwen;
 • Algemene kennis van de relevante richtlijnen voor installaties en keuringen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels en Nederlands.

Kennis en vaardigheden

 • U stelt maandelijkse overzichten op van opgeleverde gebouwen;
 • U heeft praktische en theoretische kennis van constructieregels zoals voorschriften, vergunningen, wettelijke bepalingen en voorwaarden;
 • U heeft kennis van milieueisen, veiligheidsnormen en het omgaan met gevaarlijke bouwstoffen zoals asbest;
 • U heeft kennis van architectuur, bouwprocessen, bouwmaterialen, metselwerk en verwante onderwerpen;
 • U heeft kennis omtrent bestemmingsplannen, regelgeving en bouwvergunningen voor het eilandgebied;
 • U bent vaardig in overleg en vergaderen, het oplossen van knelpunten, het behandelen van vraagstukken en het geven van advies;
 • U ben vaardig in het onderzoeken van overtredingen, het uitvoeren van inspecties en het opstellen van rapporten;

Arbeidsvoorwaarden

Functieschaal 8: minimaal bruto $ 2,568.74 tot een maximum van $ 3,593.74 bruto per maand bij een werkweek van 39.5 uur. Salaris-inschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding. De geselecteerde kandidaat moet de on-the-job training en de BavPOL training met succes voltooien. 

Solliciteren

Wilt u solliciteren naar de functie van Bouw Inspecteur bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius?  We zien uw CV en motivatie graag tegemoet voor 30 maart 2023. 

Deze kunt u sturen naar: 
Bestuurscollege van Sint Eustatius
T.a.v. Unitmanager Interne Dienstverlening 
Mw. F. Gibbs 
Evertsenweg # 3, St. Eustatius 
personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie over de organisatie

Voor inhoudelijke vragen over deze functie of meer informatie over de procedure of over de organisatie, kunt contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie:
Tel: + (599) 318-2931
Tel: + (599) 318-3234 
Email: personnel.affairs@statiagov.com