Juridisch adviseur - (Beleidsmedewerker A)

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam, St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie: Juridisch adviseur - (Beleidsmedewerker A)

Functieomschrijving

Als juridisch adviseur bent u belast met de ondersteuning van het Bestuurscollege en het ambtelijk apparaat op het gebied van beleidsmatige, juridische en bestuurlijke vraagstukken en geeft u advies inzake consultaties. De rol van de juridisch adviseur heeft een breed spectrum van taken. U zorgt voor het ontwikkelen, bijhouden en aanpassen van juridisch beleid, protocollen, regelingen en eilandverordeningen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het leveren en bewaken van juridische kwaliteit bij de ontwikkeling en totstandkoming van beleid van alle afdelingen binnen het Openbaar Lichaam. Tevens brengt u risico’s op het gebied van relevante wet- en regelgeving in kaart, en houdt u toezicht op de naleving. 

Hoofdtaken functie

 • Schrijven en aanpassen van eilandbesluiten, algemene maatregelen en verordeningen;
 • Adviseren en ondersteunen in de volle breedte van het juridisch vak;
 • Toetsen en indien nodig aanpassen van regelgeving, uitvoeringsbesluiten, bestuurlijke en juridische aangelegenheden en verordeningen in samenwerking met relevante stakeholders; 
 • Opstellen van adviezen op verzoek van het bestuurscollege of andere directies, of op eigen initiatief;
 • Vertegenwoordigen van het Openbaar Lichaam (bijvoorbeeld in commissies en vergaderingen) bij diverse (externe) instanties;
 • Delen van juridische expertise met andere units en afdelingen;
 • Managen, organiseren en archiveren van dossiers.

Competenties

 • U kunt goed plannen, organiseren en prioriteren;
 • U werkt gestructureerd en zorgvuldig en gaat nauwkeurig om met gevoelige informatie;
 • U gaat goed om met bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden;
 • U bent resultaat- en oplossingsgericht;  
 • U heeft een uitstekend probleemoplossend en analytisch vermogen en kunt uitdagingen vertalen naar concrete aandacht- en actiepunten;
 • U werkt goed in teamverband.

Vereisten

 • Afgeronde WO-opleiding Rechten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als juridische adviseur; 
 • Kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Kennis over relevante BES-wetgeving en regelgeving omtrent ambtenaren;
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
 • Kennis van bestuurlijk-juridische vraagstukken;
 • Gevoel voor politieke, interculturele, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Kennis van de bestuursrechtelijke structuur van de openbare lichamen en de hiërarchische relatie tot de rijksoverheid.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in functieschaal 11 met een minimumsalaris van bruto $ 3,922.38 tot maximaal $ 5,101.30 bruto bij een werkweek van 39.5 uur. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleidingsniveau.

Aanstellingseisen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist. Een assessment en referentiecheck kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Schriftelijke reacties gaarne voor 30 maart 2023 richten aan:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius
T.a.v. Unitmanager Interne Dienstverlening 
Mw. F. Gibbs 
Van Tonningenweg, St. Eustatius Dutch Caribbean 
Email: personnel.affairs@statiagov.com 
 

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Marion Schroen marion.schroen@statiagov.com,   Tel: +(599) 318-2604.

Voor meer informatie over de vacature of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie personnel.affairs@statiagov.com,   Tel: +(599) 318-2931.