Documents

Documents

417 documents

Enter search criteria

Fill in keyword(s) to narrow your search.

Period from
to

Enter a start and/or end date here, using the following format: DD-MM-YYYY.

You can select a specific type of a document or publication you are looking for, such as press releases or speeches.

Sort by: Date / Relevance

Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius (in Dutch only)

Ongenummerd besluit van de regeringscommissaris van21-22019 in plaats van het bestuurscollege tot vaststelling van het ...

Decree, order or decision | 21-02-2019

Besluit nummerplaten motorrijtuigenbelasting 2019 (in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris van 19februari 2019 no.5.17 in plaats van het bestuurscollege tot vaststelling van het ...

Decree, order or decision | 20-02-2019

Notulen Bestuurscollege 19 februari 2019

Policy note | 19-02-2019

Eilandsverordening benoeming vreemdeling Inspectie en Uitvoering en Veearts ( in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris van 15februari 2019 no.5.12 in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de ...

Decree, order or decision | 18-02-2019

Agenda vergadering bestuurscollege 12 februari 2019

Policy note | 12-02-2019

Prijzenbesluit Olieproducten Sint Eustatius (in Dutch only)

Ongenummerd besluit van de regeringscommissaris van1-22019 in plaats van het bestuurscollegetot vaststelling van het ...

Decree, order or decision | 04-02-2019

Besluit vaststelling Vierde Uitvoeringsrapportage 2018 Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Decree, order or decision | 29-01-2019

Vierde Uitvoeringsrapportage 2018 Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Ten opzichte van de 4ebegrotingswijziging van 2018 is het voorlopig resultaat een stuk gunstiger dan voorzien. Dat komt vooral ...

Annual report | 29-01-2019

Agenda vergadering bestuurscollege 29 januari 2019

Policy note | 29-01-2019

Regeling bezoldiging en toelagen onderwijspersoneel Sint Eustatius 2019 (in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris van 22 januari 2019 no. 5.11in plaats van het be-stuurscollege tot vaststelling van regels ...

Decree, order or decision | 23-01-2019