Bijlage bij 7e Voortgangsrapportage - Terugblik op de ingreep op Sint Eustatius in februari 2018 (in Dutch only)