2e Uitvoeringsrapportage 2020 (Periode Januari tot en met Juni) 1e Begrotingswijziging 2020 (in Dutch only)

2e Uitvoeringsrapportage 2020 (Periode Januari tot en met Juni), 1e Begrotingswijziging 2020 zoals vastgesteld door de Regeringscommisaris op 14 augustus 2020. Definitieve versie: 31 juli 2020, Openbaar Lichaam Sint Eustatius.
 

Met deze 2e uitvoeringsrapportage is een begin gemaakt met het rapporteren op basis van de functionele indeling conform BBV BES.

Daarnaast is in deze kwartaalrapportage het eindresultaat samen met de directies (directeuren en businessunitmanagers) besproken. Dit houdt in dat de informatie die gepresenteerd wordt integraal overlegd is met de directies.

Hiermee wordt aansluiting gemaakt met het reguliere Planning & Control (hierna te noemen P&C–cyclus) proces.