Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 Sint Eustatius ( in Dutch only)

Op 6 augustus jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) de tweede uitvoeringsrapportage (UR) van het begrotingsjaar 2021 van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE). 

Op basis van artikel 22 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES)  geeft het Cft een reactie op de tweede UR.