Announcement for the Commercial Operating Boat owners and operators in Caribbean Netherlands

The Harbourmasters of Bonaire, St. Eustatius, Saba and the Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Netherlands (NSI-CN) like to inform the boat owners and operators of the local commercial operating vessels operating under article 41b of the regulation seagoing vessels, the so called Annex 6 vessels, about the following.

As from January 1st, 2022 the new Seafarers regulation will come in force. The implication of this new regulation for the Annex 6 vessels is the requirement for a Boat master grade 3 license. 

As indicated in personal- and group meetings, this requirement has a 3 years phase in period. That means that from January 1st, 2025 every Annex 6 vessel needs to have, at least, one person with a Boat master grade 3 license onboard.

The new regulation is published in The Government Gazette and available on the Internet (Google -> stcrt-2021-38007).

Kind regards,

Gunther Flanegin, Harbourmaster Bonaire
Gilberto Maduro, Harbourmaster St. Eustatius
Travis Johnson, Harbourmaster Saba
Koert Heidergott, NSI-CN Bonaire
Luc van Osch, NSI-CN St. Eustatius
 

Aankondiging voor de eigenaren en operators van de commerciële schepen in Caribisch Nederland

De Havenmeesters van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de Nederlandse Scheepvaartinspectie -Caribisch Nederland (NSI-CN) willen via deze weg de eigenaren en operators van de lokaal opererende commerciële schepen vallend onder artikel 41b van Regeling Veiligheid Zeeschepen, ook wel bekend als Bijlage 6 schepen, op de hoogte brengen van het volgende.

Vanaf 1 Januari 2022 wordt de nieuwe Regeling Zeevarenden van kracht. De implicatie van deze nieuwe regeling betekent voor de Bijlage 6 schepen een verplichting voor een Boat Master 3 license.

Zoals aangegeven in de persoonlijke- en groepsbijeenkomsten, deze verplichting kent een drie jarige overgangsperiode. Dat betekent dat vanaf 1 Januari 2025 elk Bijlage 6 schip, minimaal 1 persoon met een Boat master grade 3 license aan boord moet hebben.

De nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staatcourant en beschikbaar op het Internet (Google -> stcrt-2021-38007). 

Met vriendelijke groet,

Gunther Flanegin, Havenmeester Bonaire
Gilberto Maduro, Havenmeester Sint Eustatius
Travis Johnson, Havenmeester Saba
Koert Heidergott, NSI-CN Bonaire
Luc van Osch, NSI-CN Sint Eustatius