Ordinances

130 documents

Enter search criteria

Fill in keyword(s) to narrow your search.

Period from
to

Enter a start and/or end date here, using the following format: DD-MM-YYYY.

Sort by: Date / Relevance

Besluit afkondingingsprocedure (in Dutch only)

Decree, order or decision | 26-01-2016

Verordening op de Vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie, welke de beoordeling van de door de Rijksvertegenwoordiging geselecteerde kandidaten tot ...

Decree, order or decision | 21-01-2016

Verordening op de commissie, welke de functioneringsgesprekken met de gezaghebber houdt (in Dutch only)

Verordening op de commissie, welke de functioneringsgesprekken met de gezaghebber houdt. AB 2016 no 2

Decree, order or decision | 21-01-2016

Tariffs for Dry and Wet bulk

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van de tarieven behorende bij de Verordening havengelden Sint ...

Decree, order or decision | 15-09-2015

Verordening regelende het onderzoek door de eilandsraad (in Dutch only)

Verordening regelende het onderzoek door de eilandsraad. AB 2015 no 27

Decree, order or decision | 11-09-2015

Eilandsverordening tot wijziging van de Marien Milieu verordening Sint Eustatius (in Dutch only)

De Marien Milieu verordening Sint Eustatius, zoals laatst gewijzigd (A.B. 1996 no. 3) wordt aangepast en in lijn gebracht met de ...

Decree, order or decision | 01-06-2015

Griffieverordening Sint Eustatius 2015

AB 2015 no. 18

Decree, order or decision | 07-05-2015

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

A.B. 2013, No. 28 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Decree, order or decision | 03-10-2013

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wet van 17 mei 2010, houdende regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Decree, order or decision | 17-05-2010

The Public Entities Bonaire St. Eustatius and Saba Act

Act of May 17, 2010, providing rules with regard to the public entities Bonaire, St. Eustatius and Saba.

Decree, order or decision | 17-05-2010