Nearly 2 percent fewer employee jobs in the Caribbean Netherlands in 2020

In 2020, the number of salaried jobs in the Caribbean Netherlands fell by almost 2 percent year-on-year. The number of jobs was down by 240 on Bonaire while on St Eustatius and Saba it remained virtually unchanged Statistics Netherlands (CBS) reports this on the basis of new figures.

Graphic -  Employee jobs in the Caribbean Netherlands
Image: CBS

The decrease in employee jobs followed a period of sustained job growth. Between 2011 and 2019, the number of jobs in the Caribbean Netherlands increased by an average of 5 percent annually, while the population grew by 2.3 percent on average per year. From 2019 to 2020, the number of salaried jobs decreased by 1.7 percent, concurrent with 3.3 percent population growth. How this decline relates to the effects of the coronavirus crisis has not been investigated.

An emergency package of 47 million US dollars was provided last year to cushion these effects. On Bonaire, for example, the number of tourists dropped by almost 60 percent in 2020. In relative terms, the decline in tourism was even sharper on St Eustatius and Saba, but the numbers on these islands were lower. 
 

Bonaire: most job losses recorded in accommodation and food services

The strongest decline in jobs on Bonaire occurred in the accommodation and food services sector. Declines were also seen in construction, transport, information and communication, recreation and other services, and to a lesser extent in manufacturing and real estate activities

Graphic -  Employee jobs on Bonaire
Image: CBS

Sharpest decline in youth employment

In terms of age group, it was mainly the group of young employees where job losses occurred. In both absolute and relative terms, the decline was largest in jobs held by 15 to 24-year-olds. There were also fewer jobs for people aged 45 to 54 years and, to a lesser degree, for 25 to 34-year-olds.

Graphic - Employee jobs on Bonaire by age
Image: CBS

Average annual wage per employee job down on St. Eustatius

In 2020, the average wage per salaried job rose on Bonaire and Saba (+2.0 and +3.4 percent respectively), while St. Eustatius saw a relatively sharp decrease (-6.7 percent). This decrease was mainly seen in employee jobs in construction.
 

Graphic - Average Annual Wage per employee job in the Caribbean Netherlands
Image: CBS

Sources:

StatLine: Caribbean Netherlands; jobs and wages, economic activity (SIC 2008):
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82519ENG/table?dl=44F2F 

StatLine: Caribbean Netherlands; jobs and wages, sex, age:
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/82518ENG/table?dl=5AFB5

StatLine: Caribbean Netherlands; population, sex, age, marital status:
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83698ENG/table?dl=FB7D


Relevant links:

Tourism in the Caribbean Netherlands hit hard by the coronavirus pandemic: 
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/09/tourism-in-the-caribbean-netherlands-hit-hard-by-the-coronavirus-pandemic

Caribbean Netherlands: half of companies use emergency package: 
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/15/caribbean-netherlands-half-of-companies-use-emergency-package 

Bijna 2 procent minder werknemersbanen op Caribisch Nederland in 2020

Het aantal banen van werknemers in loondienst op Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Bonaire ging het om 240 banen minder, op Sint Eustatius en Saba bleef het aantal werknemersbanen vrijwel gelijk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Grafiek -  Werknemersbanen in Caribisch Nederland
Image: CBS

De afname van het aantal werknemersbanen volgt op een periode van aanhoudende banengroei. Tussen 2011 en 2019 groeide het aantal banen in Caribisch Nederland met gemiddeld 5 procent per jaar, terwijl de bevolking jaarlijks met gemiddeld 2,3 procent toenam. Van 2019 op 2020 daalde het aantal werknemersbanen met 1,7 procent bij een bevolkingstoename van 3,3 procent. Hoe deze daling samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis is niet onderzocht.

In 2020 is voor het opvangen van deze gevolgen een steunpakket van 47 miljoen USD verstrekt. Op Bonaire daalde bijvoorbeeld het aantal toeristen in 2020 met bijna 60 procent. Relatief was de afname van het toerisme op Sint Eustatius en Saba nog groter, maar daar ging het om lagere aantallen.

Op Bonaire meeste banen weg in horeca

De sterkste terugval in banen op Bonaire deed zich voor in de bedrijfstak horeca. Ook in de bedrijfstakken bouwnijverheid, vervoer, informatie en communicatie en cultuur, recreatie en overige diensten daalde het aantal banen, en in mindere mate in de industrie en verhuur en handel van onroerend goed.

Grafiek - Werknemersbanen Bonaire
Image: CBS

Banen van jongeren meest in aantal afgenomen

Naar leeftijd bekeken waren het vooral banen van jongeren die verdwenen. Zowel absoluut als relatief was de afname het grootst bij banen die bezet worden door 15- tot 25-jarigen. Ook waren er minder banen voor mensen van 45 tot 55 jaar en in mindere mate voor 25- tot 35-jarigen.

Grafiek - Werknemersbanen Bonaire naar leeftijd
Image: CBS

Gemiddeld jaarloon per werknemersbaan op Sint Eustatius gedaald

In 2020 steeg het gemiddelde loon per werknemersbaan op Bonaire en Saba (met respectievelijk 2,0 en 3,4 procent), terwijl dit op Sint Eustatius relatief sterk daalde (-6,7 procent). Deze daling trad vooral op bij werknemersbanen in de bouwnijverheid.
 

Grafiek -  Gemiddeld jaarloon per werknemersbaan Caribisch Nederland
Image: CBS

Bronnen

StatLine: Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008): http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82519NED/table?dl=43B17 

StatLine: Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd: http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82518NED/table?dl=4AE7E 

StatLine: Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat: http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83698NED/table?dl=36E44 
 

Relevante links: 

Nieuwsbericht –
Toerisme Caribisch Nederland in 2020 hard geraakt door coronapandemie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/toerisme-caribisch-nederland-in-2020-hard-geraakt-door-coronapandemie  

Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/15/helft-bedrijven-caribisch-nederland-maakt-gebruik-van-noodpakket