Herziening Petit Guyeau-definitief concept (in Dutch only)

Aan de oostelijke zijde van Sint Eustatius, op de flanken van de Quill ligt ‘Estate Guyeau’. Het initiatief ligt voor om deze voormalige plantage met een oppervlakte van circa 179.000 m2 te gaan ontwikkelen voor toeristische doeleinden en woondoeleinden. Estate Guyeau wordt een hoogwaardige ontwikkeling voor zowel villa’s, een groot en een klein hotel en een jachthaven. Voor het plan is een uitwerkingskader opgesteld.

Waarom een herziening?

De eerste fase bestaat uit de ontwikkeling van hotel ‘Petit Guyeau’, een klein hotel bij de entree van het gebied. Dit hotel heeft 12 kamers en 8 suites. Ook is ter plaatse een waterzuiveringsinstallatie en enkele voorzieningen ten behoeve van het hotel voorzien. De oppervlakte van deze ontwikkeling betreft een gebied van circa 3.100 m2.

Voor dit gebied geldt op basis het vigerende Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (hierna: ROP) een natuurbestemming.

De ontwikkeling is binnen deze bestemming niet mogelijk. Om de ontwikkeling van Estate Guyeau mogelijk te maken is een herziening van het ROP noodzakelijk.