Fifth EZK compensation for affected entrepreneurs

For the fifth time, entrepreneurs in the Caribbean Netherlands can receive a fixed-cost compensation from the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK). The amount of support can range from $500 to $400.000 and is calculated based on turnover figures. An application can be made starting the 3rd of May 2021.

To be eligible, the turnover loss must be at least 30%. There is a new calculation module on the RCN website with which entrepreneurs can easily calculate the amount that they may be entitled to. If the amount is $ 6.000 or more, as with the previous compensations, a statement from an independent bookkeeper or accountant must be added to confirm the figures quoted. The compensation factor is higher than in the previous EZK compensation; it was 0,85 and is now 1,00.

For this fifth allowance, the turnover figures for the months of January, February and March 2021 are compared with the turnover figures for the same months in 2019. While in the previous EZK regulations a comparison was made with figures from a year earlier, this time a comparison is made with figures from two years before. This is because the turnover figures in the first quarter of 2020 might already be affected by the corona crisis. Companies that started later than the 1st of January 2019, can contact the SZW unit of RCN for a tailor-made calculation of their loss of turnover.

All conditions and additional information can be found on www.rijksdienstcn.com/covid-19 (under government emergency package). Fully completed and signed application forms, together with the necessary attachments, can be e-mailed at the latest up to and including the 31st of July 2021 via the e-mail address tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.
 

For support with submitting the application, please contact the Chamber of Commerce on Bonaire at steunloket@kvkbonaire.com. If you have urgent questions, you can contact the RCN unit SZW at 781-5554 / 781-5558 (Bonaire), 790-0052 (St. Eustatius) and 416-3804 (Saba).
 

©Rijksdienst voor Caribisch Nederland

Vijfde EZK tegemoetkoming voor getroffen ondernemers

Voor de vijfde keer kunnen ondernemers in Caribisch Nederland een tegemoetkoming in vaste lasten ontvangen vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De hoogte van de ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $400.000 en wordt berekend op basis van omzetcijfers. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 3 mei 2021.

Om in aanmerking te komen, moet het omzetverlies minstens 30% zijn. Op de website van RCN staat een rekenmodule waarmee ondernemers eenvoudig het bedrag kunnen berekenen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken. Indien het bedrag uitkomt op $6.000 of meer, moet net als bij de vorige tegemoetkomingen, een verklaring van een onafhankelijke boekhouder of accountant worden toegevoegd om de opgegeven cijfers te bevestigen. De vergoedingsfactor is hoger dan in de vorige EZK-regelingen; het was 0,85 en is nu 1,00.

Voor deze vijfde tegemoetkoming worden de omzetcijfers van de maanden januari, februari en maart 2021 vergeleken met de omzetcijfers van dezelfde maanden in 2019. Terwijl bij de vorige EZK-regelingen een vergelijking werd gemaakt met cijfers van een jaar eerder, wordt deze keer een vergelijking gemaakt met cijfers van twee jaar voor de betreffende periode. Dit omdat in het eerste kwartaal van 2020 de omzetcijfers mogelijk al beïnvloed werden door de coronacrisis. Bedrijven die later dan 1 januari 2019 zijn gestart, kunnen contact opnemen met de RCN-unit SZW voor een berekening van hun omzetverlies op maat.


Alle voorwaarden en aanvullende informatie staan op www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder noodpakket overheid). Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunnen samen met de nodige bijlagen tot en met uiterlijk 31 juli 2021 per e-mail worden opgestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de Kamer van Koophandel op Bonaire via steunloket@kvkbonaire.com. Bij dringende vragen kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5554 / 781-5558 (Bonaire), 790-0052 (Sint Eustatius) en 416-3804 (Saba).