Statistics Netherlands (CBS) starts Omnibus Survey on Bonaire, St Eustatius and Saba

Between September and December 2021 interviewers from Statistics Netherlands (CBS) will be visiting a random selection of people on Bonaire, St Eustatius and Saba in order to conduct the Omnibus Survey.

The Omnibus Survey is a survey involving a sample of the population. The aim of this survey is to gain insight into the living conditions of the population on Bonaire, St Eustatius and Saba. It will focus on issues such as health, accommodation and safety. The survey will be conducted among 1,692 persons on Bonaire, 623 persons on St Eustatius and 589 persons on Saba.

In order to gain a better insight into living conditions on Bonaire, St Eustatius and Saba, CBS is counting on the cooperation of all persons who make part of the survey sample.

CBS is legally obliged to treat all the data collected as strictly confidential. With this in mind CBS has taken a variety of measures to protect your data. All the interviewers will have a CBS identification document which they must show on request so that everyone can be sure that the data is being collected by CBS.

CBS understands that providing information in these difficult times is no simple matter. However, reliable data on the situation in the Caribbean Netherlands is extremely important.

Right now, there is an even greater need among government bodies, scientists, businesses and citizens for information on how the Caribbean Netherlands and its residents are doing. That is why CBS is continuing to collect data. CBS hopes that all residents will still be  willing to provide this data and would like to thank everyone in advance for their cooperation.

If you have any questions or require any additional information, please contact CBS via +599 717 8676. CBS can be contacted from Monday to Friday, between the hours of 08.00 and 17.00. You can also send an email to caribischnederland@cbs.nl.

More information about the Omnibus Survey can be found on the web page: https://www.cbs.nl/omnibus. To find out more about how CBS implements the safety rules on the three islands of the Caribbean Netherlands and about the aspects that have to be considered when carrying out a home visit, please check the website: www.cbs.nl/huisbezoek.

CBS van start met de Omnibusenquête op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Tussen september en december 2021 zullen interviewers van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op pad gaan om aselect

gekozen personen te bezoeken om de Omnibusenquête af te nemen.

De Omnibusenquête is een steekproefonderzoek onder personen. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de leefsituatie van de bevolking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij gaat het om onderwerpen zoals gezondheid, wonen en veiligheid. Op Bonaire zullen 1692 personen worden benaderd, op Sint Eustatius 623 en op Saba 589 personen.

Om beter inzicht te krijgen in de leefsituaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vraagt het CBS de medewerking van alle personen die deel uitmaken van de steekproef.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Hierbij heeft het CBS verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle interviewers zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek moet de interviewer zich kunnen identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de gegevens door het CBS wordt verzameld.

Het CBS begrijpt dat het aanleveren van informatie in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Caribisch Nederland voor staan zijn erg belangrijk.

Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te

weten hoe het gaat met Caribisch Nederland en haar inwoners. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Het CBS hoopt dat men ook in deze tijd deze belangrijke gegevens blijft aanleveren en dankt bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

Voor vragen en informatie kan er contact worden opgenomen met het CBS via +599 717 8676. Het CBS is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Het is ook mogelijk om te mailen naar caribischnederland@cbs.nl.

Meer informatie over de Omnibusenquête is te vinden op de webpagina https://www.cbs.nl/omnibus. Op de webpagina www.cbs.nl/huisbezoek is te lezen hoe het CBS omgaat met de veiligheidsregels op de drie Caribisch Nederlandse eilanden en waar er rekening mee wordt gehouden bij een huisbezoek.