Tender for assisting students from Caribbean Netherlands starts

The Ministry of Education, Culture and Science is conducting a public tender to select a market party for the reception and assistance of students from the Caribbean Netherlands who are continuing their education in the European Netherlands

Since 10/10/2020, the Ministry of Education, Culture and Science has ensured that students from the Caribbean Netherlands (Bonaire, St. Eustatius and Saba) are received upon arrival and assisted during first year of study.

The ministry enters into a fixed-term agreement with a market party for this purpose. The agreement with the current assisting party, Turan Goeloe, will end upon completing the assistance for the students who will start their study in the Netherlands in the scholastic year 2021-2022, For the assistance of the student groups in the subsequent period the ministry will, as usual, offer all interested market parties the opportunity to submit an offer.

The tender has been published on Tenderned. Please find the link to the published tender here: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239685


For students who wish to study in the Netherlands starting in the academic year 2022-2023, the assistance offered will include a package of services that the student can use. Students can choose from, among other things: assistance before departure from their own island, arranging the flight, central reception, help with taking out insurance, local reception and arranging formalities, arranging accommodation and support during the first year of study.

The ministry is currently looking at how the preparation of these students will take shape from now until March 2022, when the selected market party will start. Timely preparation and supervision are essential factors in increasing the study success of students from the Caribbean Netherlands.

Aanbesteding voor begeleiding studenten Caribisch Nederland gestart

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert een openbare aanbesteding uit om een marktpartij te selecteren voor de opvang en begeleiding van studenten uit Caribisch Nederland die hun opleiding in Europees Nederland gaan voortzetten. 

Sinds 10-10-2020 zorgt het ministerie van OCW ervoor dat studenten uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) bij aankomst worden opgevangen en gedurende hun eerste studiejaar worden begeleid. Daartoe sluit het ministerie een overeenkomst voor bepaalde tijd af met een marktpartij. De overeenkomst met de huidige begeleidende partij, Turan Goeloe, zal eindigen met het begeleiden van de lichting studenten die in het schooljaar 2021-2022 in Nederland studeren. Voor de daarop volgende lichtingen studenten biedt het ministerie, zoals gebruikelijk, alle marktpartijen die interesse hebben de kans om een offerte uit te brengen. De aanbesteding is gepubliceerd op Tenderned. Hierbij de link naar de gepubliceerde aanbesteding: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239685

Voor de studenten die met ingang van studiejaar 2022 -2023 in Nederland willen studeren zal de geboden begeleiding een pakket aan diensten omvatten waar de student naar keuze gebruik van zal kunnen maken. Het gaat onder andere om:  begeleiding voor vertrek vanuit het eigen eiland, regelen van de vlucht, centrale ontvangst, ondersteuning bij het afsluiten van verzekeringen, regionale ontvangst en regelen van formaliteiten, het regelen van huisvesting en ondersteuning gedurende het eerste studiejaar.

Het ministerie bekijkt momenteel hoe de voorbereiding van deze studenten vanaf nu tot maart 2022, het moment waarop de geselecteerde marktpartij start , precies gestalte zal krijgen. De tijdige voorbereiding en de begeleiding zijn belangrijke factoren in het vergroten van het studiesucces van studenten uit Caribisch Nederland.