Inflation rate up again in the Caribbean Netherlands

In the third quarter of 2021, consumer goods and services on Bonaire were 4.3 percent more expensive than one year previously. Inflation still stood at 0.3 percent in the second quarter. On St Eustatius, prices rose by 2.4 percent year-on-year in the third quarter. Prices still declined by 1.2 percent in Q2. On Saba, the inflation rate rose from 1.0 percent to 3.2 percent in Q3. This is reported by Statistics Netherlands (CBS) on the basis of the consumer price index for the Caribbean Netherlands.

Graphic - Consumer price index for the Caribbean Netherlands
Image: CBS

Inflation on Bonaire 4.3 percent 

The higher inflation on Bonaire is mainly due to rising costs of housing and transportation. Prices of electricity were 20 percent up on the same quarter in 2020. Petrol was over 19 percent more expensive than one year previously.

The childcare subsidy  had a dampening effect on inflation. Childcare was 28 percent cheaper than one year previously.

In Q3 2021, prices on Bonaire rose by 1.0 percent relative to Q2. Average food prices remained fairly stable relative to the previous quarter. Electricity prices increased by 8.8 percent. Petrol was 5.7 percent and diesel over 11 percent more expensive. Prices of self-care medicines were up by 6.7 percent. Childcare was 28 percent cheaper than in the previous quarter.

Inflation on St. Eustatius 2.4 percent

In Q3 2021, consumer prices on St. Eustatius rose by 2.4 percent year-on-year. There was still a 1.2-percent price decline in Q2. The rising inflation rate in Q3 is mainly due to the increase in electricity prices, by over 28 percent. The childcare subsidy  had a dampening effect on inflation. Childcare was over 32 percent cheaper than one year previously.

Compared to the previous quarter, consumers paid 1.6 percent more for goods and services in Q3. Electricity prices increased by 16.2 percent. Petrol rose more than 3 percent in price. Both fresh fruit and vegetables were more expensive than in Q2, by 10 and by over 2 percent respectively. Childcare was over 26 percent cheaper than in Q2.

Inflation on Saba 3.2 percent

In Q3 2021, consumers on Saba paid 3.2 percent more for goods and services compared to the previous year. The inflation rate was still 1.0 percent in the second quarter. The rising inflation rate in Q3 was mainly due to the increase in electricity prices, by over 36 percent. 

Consumer prices were up by 1.7 percent on the previous quarter in Q3. Housing became 3.2 percent more expensive due to price increases in electricity and construction materials; petrol prices rose by 2.6 percent.

Provisional figures

Figures referring to Q3 2021 are provisional and will be definitive upon publication of the figures over Q4 2021. The provisional figures for Q2 on Bonaire have been revised based on information received at a later stage. There have been adjustments in prices for house rental and childcare.

Sources:

StatLine: Caribbean Netherlands; consumer price index 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/84046ENG/table?dl=5AE77 
 

Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

In het derde kwartaal van 2021 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de inflatie nog 0,3 procent. Op Sint Eustatius stegen de prijzen in het derde kwartaal op jaarbasis met 2,4 procent. In het tweede kwartaal daalden de prijzen nog met 1,2 procent. Op Saba steeg de inflatie van 1,0 procent naar 3,2 procent in het derde kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Grafiek - Consumentenprijsindex Caribisch Nederland
Image: CBS

Inflatie Bonaire 4,3 procent 

De toename van de inflatie op Bonaire wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten voor huisvesting en vervoer. De prijzen voor elektriciteit lagen 20 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2020. Benzine was ruim 19 procent duurder dan een jaar eerder.

De subsidie op kinderopvang  had een drukkend effect op inflatie. Kinderopvang was 28 procent goedkoper dan een jaar eerder.
In het derde kwartaal van 2021 stegen de  prijzen op Bonaire met 1,0 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde prijs voor voeding bleef redelijk stabiel ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen voor elektriciteit stegen met 8,8 procent. Benzine was 5,7 procent duurder en diesel ruim 11 procent. De prijzen van zelfzorggeneesmiddelen gingen met 6,7 procent omhoog. Kinderopvang was 28 procent goedkoper dan een kwartaal eerder.

Inflatie op Sint Eustatius 2,4 procent

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het derde kwartaal van 2021 met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 daalden de prijzen nog met 1,2 procent. De stijging van de inflatie in het derde kwartaal wordt vooral veroorzaakt door de hogere prijzen voor elektriciteit, die met ruim 28 procent zijn gestegen. De subsidie op kinderopvang  had een drukkend effect op inflatie. Kinderopvang was ruim 32 procent goedkoper dan een jaar eerder.

In vergelijking met het vorige kwartaal waren consumenten 1,6 procent duurder uit. De prijzen voor elektriciteit stegen met 16,2 procent. Benzine was ruim 3 procent duurder. Vers fruit was 10 procent duurder dan een kwartaal eerder terwijl verse groente ruim 2 procent duurder was. Kinderopvang was ruim 26 procent goedkoper dan een kwartaal eerder.

Inflatie op Saba 3,2 procent 

Op Saba waren consumenten in het derde kwartaal van 2021 gemiddeld 3,2 procent duurder uit ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 was de inflatie nog 1,0 procent. De stijging van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de prijzen voor elektriciteit van ruim 36 procent. 

In vergelijking met het tweede kwartaal waren de consumentenprijzen 1,7 procent hoger. Huisvesting werd 3,2 procent duurder door prijsstijgingen van elektriciteit en bouwmaterialen, benzine was 2,6 procent duurder.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het derde kwartaal van 2021 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2021. De voorlopige cijfers over het tweede kwartaal voor Bonaire zijn aangepast wegens nagekomen informatie. De prijzen voor woninghuur en kinderopvang zijn aangepast.

Bronnen: 

StatLine: Caribisch Nederland; consumentenprijsindex
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84046NED/table?dl=BFA9