Minister Carola Schouten visits the Caribbean Netherlands

Deputy Prime Minister and Minister for Poverty Policy, Participation and Pensions, Carola Schouten, will pay a working visit to Bonaire, Saba and St. Eustatius from the 8th to the 13th of May.

Enlarge image
In the picture : Carola Schouten

The visit of Minister Schouten – who is also responsible for the Caribbean Netherlands within the Ministry of Social Affairs and Employment – is intended to get further acquainted with the islands and to personally discuss the socio-economic challenges that exist there. During her visit, Minister Schouten will speak, amongst others, with the Executive Councils and the members of the Island Councils of each island, with representatives of employers and employees, and with the residents of the islands themselves.

Minister Schouten: “In both the European and the Caribbean Netherlands, there are great challenges in the area of poverty and participation. We must work diligently on this in the coming period. I therefore greatly value my upcoming visit in which I can learn more about the issues at stake on the islands. Together, we must look at how everyone can participate according to their own ability and can build up a good old-age pension.”

The minister will discuss the steps by which the benchmark social minimum can be achieved as quickly as possible. Support for measures to be taken as well as the implementation of the Kralendijk Agreement are issues that will be explicitly addressed. The minister will also discuss childcare in the Caribbean Netherlands and meet with relevant organizations in the social domain and with the executive organization of the Ministry of Social Affairs and Employment in the Caribbean Netherlands, the RCN-unit SZW.

Minister Carola Schouten bezoekt Caribisch Nederland

Viceminister-president en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, brengt van 9 tot en met 13 mei een werkbezoek aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Enlarge image
In de photo : Carola Schouten

Het bezoek van minister Schouten – tevens binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor Caribisch Nederland - is bedoeld om nader kennis te maken met de eilanden en om de sociaaleconomische uitdagingen die er bestaan persoonlijk te bespreken. Dat doet zij tijdens haar bezoek met onder andere de bestuurscolleges en de leden van de eilandsraden van elk eiland, met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, maar zeker ook met de inwoners van de eilanden.

Minister Schouten: “Er liggen zowel in Europees als Caribisch Nederland grote opgaven op het gebied van armoede en participatie. Daar moeten we de komende periode voortvarend mee aan de slag. Ik hecht daarom groot belang aan dit bezoek waarin ik mij verder kan verdiepen in de kwesties die spelen op de eilanden. We moeten gezamenlijk kijken hoe iedereen naar eigen vermogen kan meedoen én een goede oudedagsvoorziening kan opbouwen.”

De minister zal in ieder geval bespreken met welke stappen het ijkpunt sociaal minimum zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Het draagvlak voor maatregelen en de uitvoering van het Akkoord van Kralendijk zullen daarbij nadrukkelijk aan de orde komen. Ook zal de minister in gesprek gaan over de kinderopvang in Caribisch Nederland en kennismaken met relevante organisaties in het sociaal domein en de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Caribisch Nederland, de RCN-unit SZW.