Minister Dennis Wiersma, for Primary and Secondary Education, will visit the Caribbean Netherlands from 29 May to 4 June

The Minister for Primary and Secondary Education, Mr. Dennis Wiersma, will pay an introductory visit to Saba, St. Eustatius and Bonaire from 29 May to 4 June.

Minister Wiersma: "Every child deserves a good education and a good start in life. It is good to be able to see soon how the schools, childcare and educational care centres on Saba, St. Eustatius and Bonaire are working hard on this every day. I would also like to hear what challenges they encounter and look forward to getting to know everyone in and around education in the Caribbean Netherlands."

During this introductory visit, the Minister will visit schools for primary and secondary education on the three islands.

He will also visit the Expertise Centres for Educational Care on each island. On St. Eustatius, the childcare institution Buzzy Bees is visited as part of the BES(t) 4 Kids project.

On Bonaire, the minister, together with representatives of Scholengemeenschap Bonaire (SGB) and the Education Labour Market Council (ROA - Raad Onderwijs Arbeidsmarkt), will also visit a training company. In addition, a visit to the childcare organisation Noah and the after-school care Twinkel are on the programme.

On all three islands, the Minister has further discussions with the local administrators.
 

Minister Dennis Wiersma, voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bezoekt van 29 mei tot en met 4 juni Caribisch Nederland

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de heer Dennis Wiersma, brengt een kennismakingsbezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire van 29 mei tot en met 4 juni a.s.

Minister Wiersma: “Ieder kind verdient goed onderwijs en een goede start in het leven. Goed om binnenkort te kunnen zien hoe de scholen, kinderopvang en onderwijszorgcentra op Saba, St Eustatius en Bonaire hier iedere dag hard aan werken. Ik hoor ook graag waar zij tegenaan lopen en kijk ernaar uit om in Caribisch Nederland kennis te maken met iedereen in en om het onderwijs.’’

Tijdens dit kennismakingsbezoek zal de minister scholen voor primair en voortgezet onderwijs op de drie eilanden bezoeken.

Hij zal op ieder eiland tevens een bezoek brengen aan de Expertisecentra voor Onderwijszorg. Op Sint Eustatius wordt in het kader van het project BES(t) 4 Kids de kinderopvanginstelling Buzzy Bees bezocht.

Op Bonaire zal de minister samen met vertegenwoordigers van de  Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) ook een leerbedrijf bezoeken. Daarnaast staan een bezoek aan de kinderopvangorganisatie Noah en de naschoolse opvang Twinkel op het programma.

Op alle drie de eilanden heeft de minister verder gesprekken met de lokale bestuurders.