Eilandsbesluit wijziging taxi-tarieven 2019 (in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris van 5.11.2019 no. 11in plaats van het bestuurscollege tot vaststelling van het Besluit wijziging taxi tarieven.

A.B. 2019, No. 17 Eilandsbesluit wijziging taxi-tarieven 2019