A.B. 2020 no. 55 Verordening verhuur motorrijtuigen Sint Eustatius 2021, met toelichting (in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris 07 december 2020 no. 920/GEZ in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van regels over het heffen van een verhuurbelasting voor motorrijtuigen (Verordening verhuurbelasting motorrijtuigen Sint Eustatius 2021)