A.B. 2020 no. 56 Toeristenbelasting Sint Eustatius 2021, met memorie van toelichting; (in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris van 07 december 2020 no. 921/GEZ in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2021 (Verordening toeristenbelasting Sint Eustatius 2021)