A.B. 2020 no. 60 Legesverordening Sint Eustatius 2021 (in Dutch only)

Besluit van de regeringscommissaris van 11 december 2020 no 917/GEZ in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de Eilandsverordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening Sint Eustatius 2021)