De Regeringscommissaris voor Sint-Eustatius, krachtens de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius handelende in plaats van de gezaghebber

Besluit van de regeringscommissaris van 05 april 2023 no 1142/GEZ in plaats van de ge-zaghebber tot vaststelling van Verkeersmaatregelen betreffende Oranjestad te Sint-Eustatius

De Regeringscommissaris voor Sint-Eustatius, krachtens de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius handelende in plaats van de gezaghebber
Overwegende,

- dat in verband met de veiligheid en ter waarborging van de vrijheid van het verkeer op de weg, het noodzakelijk is dat adequate en passende verkeersmaatregelen worden genomen in Oranjestad voor de periode 09 en 10 april 2023 met betrekking tot Pasen Viering 2023 op de volgende weg

Sandy Road.

Gelet op de bepalingen van artikel 4, artikel 5, artikel 6 lid 1, artikel 7 en artikel 8 lid 1 (bijlage 1 verkeersbord C2), lid 1(bijlage 1 verkeersbord C3), lid 1 (bijlage 1 verkeersbordD4) jo artikel 1; van de Wegenverkeersverordening Sint-Eustatius 2022.
Gezien het voorstel van de Korps Politie Caribisch Nederland;
Besluit vast te stellen de navolgende verkeersmaatregelen geldend van 9 april middernacht (00:00 uur) tot 11 april 2023 middernacht (00:00uur):
1. Dat op de Sandy Road, komende van de oostelijke richting, een verkeersbord C2 en daaronder een ver-keersbord D4 wordt geplaatst op de T-kruising Sandy Road/ Cottage Road aan de rechterzijde (noordelijke zijde) van de Sandy Road op de voormelde T-kruising.
2. Dat op de Sandy Road ter hoogte van de T-kruising Van Tonningen weg/ Sandy Road, komende van de westelijke richting, aan de linkerzijde (noordelijk zijde) van de weg een verkeersbord C3 wordt geplaatst
Dit besluit wordt op de voor de openbaar lichaam St. Eustatius gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Aldus besloten door de regeringscommissaris op 05 april 2023

De wnd. regeringscommissaris
C. Toet