A.B. 2024 no. 1 Traffic change Easterweekend

Besluit van de regeringscommissaris van 26 maart 2024 no. 1218/GEZ in plaats van de gezaghebber tot vaststelling van Verkeersmaatregelen betreffende Oranjestad te Sint-Eustatius

De Regeringscommissaris voor Sint-Eustatius, krachtens de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius handelende in plaats van de gezaghebber

Overwegende,

- dat in verband met de veiligheid en ter waarborging van de vrijheid van het verkeer op de weg, het noodzakelijk is dat adequate en passende verkeersmaatregelen worden genomen in Oranjestad voor de periode 29,30 31 maart en 1 april 2024 met betrekking tot Pasen Viering 2024 op de volgende weg

Sandy Road

Gelet op de bepalingen van artikel 1 onder paragraaf 60, artikel 4, artikel 5, artikel 6 lid 1, artikel 7 en artikel 8 lid 1 (bijlage 1 verkeersbord C2), lid 1(bijlage 1 verkeersbord C3), lid 1 (bijlage 1 verkeersbordD4); van de Wegenverkeersverordening Sint-Eustatius 2022.

Gezien het voorstel van de Korps Politie Caribisch Nederland;

Besluit vast te stellen de navolgende verkeersmaatregelen:

  1. Dat op de Sandy Road, komende van de oostelijke richting, een verkeersbord C2 en daaronder een verkeersbord D4 wordt geplaatst op de T-kruising Sandy Road/ Cottage Road aan de rechterzijde (noordelijke zijde) van de Sandy Road op de voormelde T-kruising.
  1. Dat op de Sandy Road ter hoogte van de T-kruising Van Tonningen weg/ Sandy Road, komende van de westelijke richting, aan de linkerzijde (noordelijk zijde) van de weg een verkeersbord C3 wordt geplaatst

Dit besluit wordt op de voor de openbaar lichaam St. Eustatius gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Aldus besloten door de regeringscommissaris op 26 maart 2024

De regeringscommissaris

M.A.U. Francis