Vacancy Domain administrator_

De Domeinbeheer maakt onderdeel uit van de unit planning en beleid van de directie Economie, Natuur en Infrastructuur (ENI). De belangrijkste doelstelling van domeinbeheer is het verwerven, beheren, exploiteren, uitgeven en verkopen van gronden en onroerend goed in eigendom van het Openbaar Lichaam St. Eustatius.  Domeinbeheer richt zich op het ontwikkelen van een efficiënt grondbeleid en het uitgeven van domeingronden.