Vacancy Social _ Worker

De maatschappelijk werker ondersteunt mensen met vragen of problemen die ze in het dagelijks leven tegen kunnen komen. De maatschappelijk werker verzorgt casemanagement; en biedt ondersteuning, begeleiding en coaching aan de sociaal medewerkers (lifecoaches) over cases, hulpvragen, klachten en problemen; en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende over de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering van de hulpverleningsplannen