Start-up Allowance and guidance for students who are going to study in the Netherlands

Young people from Bonaire, St. Eustatius and Saba who are going to study in the European Netherlands upcoming school year, can count on a Start-up Allowance and free guidance in the first year of study. The Start-up Allowance consists of a one time performance allowance of $2,761.72 and a loan of up to $ 5,523.44 and is intended to help pay for, for example, to pay for the crossing, bridging, room furnishings, winter clothing and a bicycle.

Students can receive free guidance in the first year through RCN Study Financing. This guidance consists of, among other things, arranging a group flight to the Netherlands, reception at Schiphol and additional package insurance so that the student is insured in the Netherlands. In addition, students from the Caribbean Netherlands receive guidance from a mentor throughout the first year. A mentor helps, in addition to offering a listening ear, with registering with the municipality, applying for a Citizen Service Number and opening a bank account, amongst others. The mentor also keeps an eye on things.In addition to the guidance service, students can also use the housing service. This means that the supervisor makes every effort to find suitable accommodation for the student in the Netherlands, , where housing is currently very scarce.

Register before April 1, 2021

The Start-up Allowance applies to students, who  for the first time, are going to follow  a full-time course at MBO level 3 or 4, HBO or at the university in the European part of the Netherlands. A student can apply for a Start-up Allowance, when he/she is eligable for Study Financing. The application for the Start-up Allowance must be made before the student starts the training. The application for guidance must be received before April 1st.

The student can use the form on the website of RCN Study Financing to apply: www.rijksdienstcn.com/opstarttoelage.

Opstarttoelage en begeleiding voor studenten die in Nederland gaan studeren

Jongeren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die vanaf aankomend schooljaar gaan studeren in Europees Nederland, kunnen rekenen op een Opstarttoelage en gratis begeleiding in het eerste studiejaar. De Opstarttoelage bestaat uit een eenmalige prestatiebeurs van $2,761.72 en lening van maximaal $5,523.44 en is bedoeld om bijvoorbeeld de overtocht, overbrugging, kamerinrichting, winterkleding en een fiets mee te betalen.

Studenten kunnen in het eerste jaar gratis begeleiding krijgen via RCN-Studiefinanciering. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het regelen van een groepsvlucht naar Nederland en de opvang op Schiphol. Daarnaast krijgen studenten uit Caribisch Nederland het hele eerste jaar begeleiding van een mentor. Een mentor helpt, naast het bieden van een luisterend oor, onder andere bij de inschrijving bij de gemeente, het aanvragen van een Burgerservicenummer en het openen van een bankrekening. Ook houdt de mentor een oogje in het zeil. Naast de begeleidingsservice kunnen studenten ook gebruik maken van de huisvestingsservice. Dit houdt in dat de begeleider zich maximaal inspant om geschikte woonruimte voor de student te vinden in Nederland, waar woningen momenteel erg schaars zijn.

Aanmelden vóór 1 april 2021

De Opstarttoelage geldt voor studenten, die voor het eerst een voltijd opleiding gaan volgen op mbo-niveau 3 of 4, hbo of aan de universiteit in het Europese deel van Nederland. Een student komt in aanmerking voor een Opstarttoelage als hij/zij ook in aanmerking komt voor DUO studiefinanciering. De aanvraag voor de Opstarttoelage moet worden gedaan voordat de student met de opleiding begint. De aanvraag voor begeleiding dient vóór 1 april maart  binnen te zijn. De student kan hiervoor het formulier gebruiken op de website van RCN-Studiefinanciering: www.rijksdienstcn.com/opstarttoelage.