DUO continues provision of extra online public information for the Caribbean region

Late last year Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; Education Executive Agency) organised an online public information campaign for (former) students in the Caribbean region.

The campaign was organised because a physical visit to the islands was not possible due to corona. The online contact options have been so successful that they will be continued in the next few months.  The public information campaign will comprise a second webinar for prospective students and actions to prevent repayment difficulties among repayers.

Webinar for prospective students

On the 15th of April, DUO will organise the ‘Studiefinanciering aanvragen vanuit het Caribisch gebied: de praktische zaken’ webinar. This is a follow-up to the ‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’ webinar, held November last year. The webinar will provide prospective students insight into all practical matters which they must arrange for their student financing in the Netherlands in the next few months. The webinar can be watched with subtitles in English and Papiamentu. You can register for the webinar via duo.nl/webinar.

Help with payment arrears

DUO will continue to contact repayers actively in case of payment arrears. DUO will inform students who start repaying their debt how they can prevent further difficulties by requesting a financial capacity analysis or the local repayment option.

Repayers who have multiple debts or for whom aforementioned options are not a solution, they will be requested to contact DUO. They can subsequently look into a tailored solution together with a DUO officer.

Personal contact via chat and video calls

Over the past few months DUO has expanded its services for the Caribbean region with chat and video calls. These forms of personal contact with a DUO officer were very well received, which is why they will be continued. Students and former students can chat online at duo.nl/antillen on Mondays, Tuesdays and Thursdays. Video calls are possible by appointment on Wednesdays and Fridays.

Enlarge image
Image: ©Rijksdienst Caribisch Nederland

DUO continueert extra online voorlichting voor het Caribisch gebied

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft eind vorig jaar een online voorlichtingscampagne ingezet voor (oud) studenten in het Caribisch gebied. De campagne werd ingezet omdat een fysiek bezoek aan de eilanden vanwege corona niet mogelijk was. De online contactmogelijkheden zijn zo succesvol dat ze de komende maanden worden gecontinueerd.  De voorlichting bestaat uit een tweede webinar voor aankomende studenten en acties om betalingsproblemen te voorkomen bij terugbetalers. 

Webinar voor aankomende studenten

Op 15 april organiseert DUO het webinar ‘Studiefinanciering aanvragen vanuit het Caribisch gebied: de praktische zaken’. Dit is een vervolg op het webinar ‘Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het?’, dat in november is gehouden. In dit webinar krijgen aankomende studenten inzicht in alle praktische zaken die zij de komende maanden moeten regelen voor hun studiefinanciering in Nederland. Aanmelden voor het webinar is mogelijk via duo.nl/webinar.

Hulp bij betalingsachterstanden

DUO blijft terugbetalers met een betalingsachterstand actief benaderen. DUO informeert startende terugbetalers hoe ze door het aanvragen van draagkracht of door lokaal terugbetalen verdere problemen kunnen voorkomen.

Terugbetalers die meerdere schulden hebben of voor wie bovengenoemde mogelijkheden geen oplossing zijn, krijgen het verzoek om contact op te nemen. Samen met een medewerker van DUO kunnen zij dan kijken naar een oplossing op maat.

Persoonlijk contact via chat en videobellen

In de afgelopen maanden heeft DUO zijn dienstverlening voor het Caribisch gebied uitgebreid met de mogelijkheid om te chatten en te videobellen. Deze manier van persoonlijk contact met een medewerker van DUO werd zeer goed ontvangen. Daarom wordt dit gecontinueerd. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen studenten en oud-studenten chatten op duo.nl/antillen. Videobellen is op afspraak mogelijk op woensdag en vrijdag.


DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en  het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.