PV Geldigheid en nummering kandidatenlijsten ER

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over : 

* de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten

* het handhaven van de kandidaten op, en het aanduidingen bovenaan het kandiatenlijsten