PV Geldigheid en nummering kandidaten lijsten KC

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over : 

* de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten 

* het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten