Corrigendum bij het proces verbaal van het stembureau openbaar lichaam Sint Eustatius. Stembureau 2 Sportshall