Caribbean Netherlands: more births in 2020

Last year, 818 new inhabitants were added to the population of the Caribbean Netherlands. This was mainly due to foreign migration. Both immigration and emigration declined due to travel restrictions related to the coronavirus crisis. The number of both births and deaths was up on previous years. The direct effect of coronavirus on mortality was minor: last year, Bonaire registered 3 confirmed COVID-19 deaths, while no COVID-19 deaths were recorded on St Eustatius and Saba. This is evident from new population figures on the Caribbean Netherlands, released by Statistics Netherlands (CBS).

Bonaire’s population grew by 830 inhabitants last year. There was hardly any population growth on St Eustatius, while Saba recorded a population decline. The most notable rise was seen in the number of births on Bonaire and St Eustatius. The reason for this increase has not been investigated. However, a number of socio-economic support measures have been implemented over the past two years which were aimed at reducing the cost of childcare.

More young women giving birth on Bonaire

Bonaire’s population increased by 830 to 21.7 thousand inhabitants last year. This is comparable to 2019, but it is high compared to the growth over the past five years. In 2020, there were 228 births on the island against an average of 192 over the years 2015–2019 inclusive. Women in the age group 25 to 29 years in particular had more children.

Mortality was relatively high with 111 deaths; this is more than in the previous year and also exceeds the average over the period 2015–2019 inclusive. Mortality was up among people in their sixties and seventies in particular. In 2020, Bonaire registered 3 confirmed COVID-19 deaths. Up until mid-April 2021 inclusive, 12 confirmed COVID-19 deaths have been recorded.

In 2020, immigration into Bonaire was higher than in previous years. It was higher out of the European Netherlands and Curaçao while there were fewer immigrants from the Dominican Republic and Peru. Emigration declined, to Curaçao and Aruba in particular, and to a lesser extent to the European Netherlands.

St Eustatius: immigration halved in 2020

On St Eustatius, the population rose by 3 to a total of 3,142 inhabitants. The number of births was high relative to previous years: 50 in 2020, against 30 in 2019 and an average of 32 in the period 2016–2019[1]. The birth rate on St Eustatius increased most notably among inhabitants in their thirties.

Net migration was negative. Compared to previous years, immigration nearly halved. The drop in immigration was seen among multiple origin countries, particularly the Dominican Republic.

[1] In 2015, a clean-up of the population register (PIVA) was carried out on St Eustatius. This resulted in a ‘distorted average’ of the figures over that year. For that reason, Statian population figures have been based on the average over 2016-2019.

Saba: fewer international students

On Saba, the population fell by 15 to a total of 1,918 inhabitants last year. Natural growth was negative; there were fewer births and slightly more deaths. The island saw a significant drop in immigration. The main reason for this is that the Saba University School of Medicine only offered online tuition; on balance, significantly lower numbers of students therefore arrived on Saba from the United States and Canada compared to previous years. Emigration declined as well. 

Sources

StatLine - Caribbean Netherlands; population, births, deaths, migration

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83774ENG/table?ts=1619120345090

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information/covid-19-weekly-epidemiological-update-for-caribbean-part-of-kingdom

https://www.bonairecrisis.com/

In 2020 meer kinderen geboren in Caribisch Nederland

De bevolking van Caribisch Nederland is in 2020 met 818 mensen gegroeid, vooral door buitenlandse migratie. De immigratie- en emigratieaantallen gingen achteruit door de reisbeperkingen die verband houden met corona. Zowel geboorte als sterfte waren hoger dan in voorgaande jaren. De directe invloed van corona op de sterfte was klein: op Bonaire zijn in 2020 3 geregistreerde COVID-19-doden geteld, op Sint Eustatius en Saba zijn geen COVID-19-doden geregistreerd. Dit blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers over Caribisch Nederland.

Bonaire groeide in 2020 met 830 inwoners. Op Sint Eustatius nam de bevolking vrijwel niet toe, op Saba daalde de bevolkingsomvang. Op Bonaire en Sint Eustatius vallen met name de hogere geboortecijfers op. Naar de reden hiervan is geen onderzoek gedaan. Wel is bekend dat de afgelopen twee jaar een aantal maatregelen zijn ingegaan die het krijgen van kinderen sociaaleconomisch ondersteunen.

Bonaire: meer geboorten bij jonge vrouwen

De bevolking van Bonaire is in 2020 met 830 gestegen tot 21,7 duizend. De bevolkingsgroei is vergelijkbaar met de groei in 2019, maar is hoog vergeleken met de groei in de afgelopen vijf jaar. In 2020 zijn 228 kinderen geboren, tegen gemiddeld 192 in de jaren 2015–2019. Vooral meer vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen een kind.

Het aantal sterfgevallen is met 111 relatief hoog. Het zijn er meer dan in 2019 en ook meer dan gemiddeld in de periode 2015–2019. Er zijn vooral meer zestigers en zeventigers overleden. Op Bonaire zijn in 2020 3 COVID-19-sterfgevallen vastgesteld. In 2021 zijn tot medio april 12 COVID-19-doden geregistreerd.

De immigratie naar Bonaire was in 2020 hoger dan in voorgaande jaren. De immigratie vanuit Europees Nederland en Curaçao is toegenomen, maar er kwamen minder migranten uit de Dominicaanse Republiek en Peru. De emigratie is gedaald, vooral die naar Curaçao en Aruba, en iets minder die naar Europees Nederland.

Sint Eustatius: immigratie in 2020 gehalveerd

De bevolking van Sint Eustatius nam met 3 mensen toe tot 3 142 inwoners. Het aantal geboorten was hoog vergeleken met voorgaande jaren: 50 in 2020 tegen 30 in 2019 en gemiddeld 32 in de periode 2016–2019[1]. Het zijn dertigers op Sint Eustatius die meer kinderen hebben gekregen.

Het migratiesaldo is negatief. De immigratieaantallen zijn bijna gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. De daling van de immigratie is breed gespreid over een aantal landen, maar er kwamen vooral minder migranten uit de Dominicaanse Republiek.

[1] In 2015 heeft er een grote administratieve opschoning van PIVA plaatsgevonden op Sint Eustatius. Hierdoor zorgen de cijfers van dat jaar voor een vertekening van het gemiddelde. Daarom is voor Sint Eustatius het gemiddelde van 2016-2019 genomen.

Saba: minder internationale studenten

De bevolking op Saba nam in 2020 met 15 mensen af tot 1 918 inwoners. De natuurlijke groei was negatief, en er waren minder geboorten en een iets hogere sterfte. De immigratie daalde fors. De voornaamste reden daarvoor is dat de Medical School alleen online lessen aanbood waardoor per saldo aanzienlijk minder studenten dan in andere jaren uit de Verenigde Staten en Canada naar Saba kwamen. Ook de emigratie was lager. 

Bronnen

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83774NED/table?dl=215A2

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-caribisch-deel-koninkrijk

https://www.bonairecrisis.com