New CAO and pension scheme for RCN civil servants

On Thursday May the 20th, 2021, negotiators from the unions and RCN signed an agreement on adjustment of the pension scheme and the employment conditions for central government civil servants in the Caribbean Netherlands.

In order to prevent a substantial decrease in income when employees retire, the retirement age will be increased to 66 years as of 2030. In addition, the accrual of pension will be limited to a maximum annual income of $47,500 and the pension in case of disability will be modernized. With these measures, central government civil servants do not have to pay an additional premium to secure their pensions in the future.

In addition to the pension agreements, new terms and conditions of employment were agreed upon, starting in 2021 for a period of three years. This year, all central government civil servants can count on a one-time extra payment. For civil servants in high-risk professions, there will also be a structural allowance as of 2022. Furthermore, a 36-hour work week will be introduced from 2022 onwards. This should benefit the work-life balance of employees. And this also creates approximately 50 new jobs at the Central Government on the three islands of the Caribbean Netherlands. The contribution to employment was very important for RCN and the unions, especially because of the economic consequences of Covid-19.

Enlarge image RCN en vakbonden ondertekenen de CAO
Photo Caption f.l.t.r.: Negotiators Percy Statia (NAPB), Robert Sances (ABVO), Jan Helmond (RCN), Leon van der Hulst (ACOM) en Juan Lourens (STrAF).

Nieuwe cao en pensioenregeling voor rijksambtenaren CN

Op donderdag 20 mei 2021 ondertekenden onderhandelaars van de vakbonden en RCN een akkoord over aanpassing van de pensioenregeling en de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren in Caribisch Nederland.

Om een forse daling van het inkomen te voorkomen als medewerkers met pensioen gaan, wordt de pensioenleeftijd vanaf 2030 verhoogd tot 66 jaar. Daarnaast wordt de opbouw van pensioen beperkt tot een maximaal jaarinkomen van $ 47.500,- en het  pensioen bij invaliditeit gemoderniseerd. Met deze maatregelen hoeven rijksambtenaren nu geen extra premie te betalen om hun pensioen in de toekomst veilig te stellen.

Naast de pensioenafspraken werden nieuwe arbeidsvoorwaarden vanaf 2021 overeengekomen voor een periode van drie jaar. Alle rijksambtenaren kunnen dit jaar nog rekenen op een eenmalige extra uitkering. Voor de rijksambtenaren in risicovolle beroepen geldt vanaf 2022 ook een structurele tegemoetkoming. Verder wordt vanaf 2022 een 36-urige werkweek ingevoerd. Dit moet ten goede komen aan de werk-privé balans van medewerkers. Ook ontstaan hiermee ongeveer 50 nieuwe banen bij de Rijksoverheid op de drie eilanden in Caribisch Nederland. RCN en de vakbonden vinden deze bijdrage aan de werkgelegenheid belangrijk, vooral ook vanwege de economische gevolgen van Covid-19.