Working visit of the Parliamentary Committee KOREL to the Caribbean part of the Kingdom

A delegation of thirteen members of the Parliamentary Committee on Kingdom Relations (KOREL) will be making working visits to the Caribbean part of the Kingdom from Friday the 25th of February 2022 till Sunday the 6th of March 2022. The delegation will visit the Caribbean countries within the Kingdom, Aruba, Curaçao and Sint Maarten, as well as the Caribbean islands of Saba, Sint Eustatius and Bonaire, which are public entities which forms part of the country of the Netherlands. The delegation is led by the Chairman of the Kingdom Relations Committee, Paul Rosenmöller.

Werkbezoek vaste Kamercommissie KOREL aan Caribische deel Koninkrijk

De delegatie wil zich laten informeren door haar Caribische partners over de zaken die voor de eilanden van belang zijn. De gesprekken dienen voor de senatoren als verdieping voor de wetsdossiers die de Eerste Kamer behandelt of gaat behandelen en hebben tevens tot doel de relaties binnen het Koninkrijk te verstevigen. Ook biedt het werkbezoek de woordvoerders van middelgrote en kleinere fracties in de Eerste Kamer de kans om persoonlijk nader kennis te maken met het Caribisch deel van het Koninkrijk, aangezien zij doorgaans geen deel uitmaken van de Staten-Generaaldelegatie van leden van de Eerste en de Tweede Kamer naar het halfjaarlijkse Interparlementaire Koninkrijksoverleg (IPKO).