Labour day to be celebrated on the 2nd of May

This year, Labour Day falls on a Sunday. According to the Labour Law (Arbeidswet 2000 BES), this means that Labour Day is celebrated on the next working day. This is on Monday the 2nd of May.

This means that most public offices and services will be closed on the 2nd of May. If people in the Caribbean Netherlands have to work on the 2nd of May, they will be paid as if it were a public holiday. This applies to both the public and private sector.

For questions regarding the rights and obligations of employers and employees regarding the celebration of Labour Day on the 2nd of May 2nd, please contact the Labour Affairs department van de RCN-unit SZW via (+599) 715-8888 or arbeidszaken@rijksdienstcn.com  
 

Dag van de Arbeid dit jaar op 2 mei

De Dag van de Arbeid valt dit jaar op een zondag. Volgens de Arbeidswet 2000 BES betekent dit dat de Dag van de Arbeid op de eerst volgende werkdag wordt gevierd. Dit is op maandag 2 mei.

Dit houdt in dat de meeste publieke kantoren en diensten op 2 mei dicht zijn. Als mensen in Caribisch Nederland moeten werken op 2 mei, dan dienen zij betaald te worden als zijnde een officiële feestdag. Dit geldt voor zowel de publieke als particuliere sector.

Voor vragen over rechten en plichten van werkgevers en werknemers over de op 2 mei gevierde Dag van de Arbeid, kunt u contact opnemen met Arbeidszaken van de RCN-unit SZW via (+599) 715-8888 of arbeidszaken@rijksdienstcn.com.