Rising inflation in the Caribbean Netherlands

In Q1 2022, consumer goods and services on Bonaire were 9.9 percent more expensive than one year previously. The inflation rate was still 5.7 percent in Q4 2021. Year-on-year, the price of electricity rose by 31.1 percent and the price of water by 6.7 percent. The price of petrol rose by 26.6 percent relative to Q1 2021. This is reported by Statistics Netherlands (CBS) based on the consumer price index for the Caribbean Netherlands.

On St Eustatius, prices were up by 4.9 percent year-on-year, versus 2.7 percent one quarter previously. The increase was mainly attributable to rising prices of electricity, water and food. On Saba, the inflation rate rose from 4.0 to 6.7 percent in Q1 2022. Rising prices of electricity, food and toiletries all contributed to the inflation on Saba.

Prices on Bonaire 4.9 percent up on the previous quarter

Relative to Q4 2021, prices on Bonaire rose by 4.9 percent in Q1 2022. The increase was mainly due to discontinuation of COVID-related subsidies on the standing charge for energy and water as of December 2021. Together with a rise in variable energy costs, this led to an increase of 43.5 percent in the price of electricity and 29.2 percent in the price of water. Costs of transportation rose by 3.6 percent: the price of petrol was up by 6.8 percent, of diesel by 0.9 percent; airplane tickets were 2.7 percent up on the previous quarter. In addition, food prices rose by 1.7 percent.

1.5-percent price increase on Statia relative to the previous quarter

On St Eustatius, consumer prices rose by 1.5 percent in Q1 relative to the final quarter of 2021.

Quarter on quarter, water and electricity were up by 11.0 and 10.2 percent, respectively. Furniture was 14.3 percent more expensive in Q1 than in the previous quarter.

Saba recorded 2.4-percent q-o-q price increase

In Q1 2022, consumers on Saba paid on average 2.4 percent more for goods and services than in Q4 2021. Housing was 5.4 percent up due to increased prices of electricity (25.1 percent) and building materials (3.4 percent). In the same quarter, furniture became 19.0 percent more expensive; audio and video equipment 9.9 percent. Prices of toiletries rose by over 9 percent.

Provisional figures

The provisional figures for Q4 2021 for St Eustatius and Saba have been adjusted due to revised figures for education. Figures referring to Q1 2022 are provisional and will be definitive upon publication of the figures over Q2 2022.

Papiamentu

A Papiamentu translation of this news release can be obtained from Statistics Netherlands’ office on Bonaire by sending a request via email to: caribischnederland@cbs.nl

Sources:

StatLine: Caribbean Netherlands

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/84046ENG/table?dl=22EB4

Inflatie Caribisch Nederland stijgt

In het eerste kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,9 procent duurder dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal was de inflatie nog 5,7 procent. De prijs voor elektriciteit steeg met 31,1 procent en die van water met 6,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijs voor benzine steeg met 26,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 4,9 procent. In het vierde kwartaal was dit nog 2,7 procent. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor elektriciteit, water en voeding. Op Saba nam de inflatie toe van 4,0 procent naar 6,7 procent in het eerste kwartaal van 2022. Elektriciteit, voeding en toiletartikelen zorgden voor de toename van de inflatie op Saba.

Prijzen stegen op Bonaire met 4,9 procent in vergelijking met vorig kwartaal

Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021 stegen de prijzen op Bonaire in het eerste kwartaal van 2022 met 4,9 procent. De toename werd met name veroorzaakt door het beëindigen van de COVID-19 subsidie op het vastrecht voor energie en water per december 2021. Samen met een toename van de variabele energiekosten zorgde dit voor een stijging van 43,5 procent van de elektriciteitsprijs en 29,2 procent van de waterprijs. De kosten van vervoer namen toe met 3,6 procent: benzine steeg 6,8 procent in prijs, diesel was 9,0 procent duurder en vliegtickets waren 2,7 procent duurder dan vorig kwartaal. Verder namen de prijzen voor voeding toe met 1,7 procent.

Prijzen stegen op Sint Eustatius met 1,5 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het eerste kwartaal van 2022 met 1,5 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021.

Water en elektriciteitsprijzen stegen het afgelopen kwartaal met 11,0 en 10,2 procent ten opzichte het vierde kwartaal van 2021. Meubels waren in het eerste kwartaal van 2022 14,3 duurder dan het kwartaal daarvoor.

Prijzen stegen op Saba met 2,4 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Op Saba waren consumenten in het eerste kwartaal van 2022 gemiddeld 2,4 procent duurder uit dan in het vierde kwartaal van 2021. Huisvesting werd 5,4 procent duurder door prijsstijgingen van elektriciteit (25,1 procent) en bouwmaterialen (3,4 procent). Meubelen werden dit kwartaal 19,0 procent duurder en de prijzen van audio en video apparatuur stegen met 9,9 procent. De prijzen voor toiletartikelen namen met ruim 9 procent toe.

Voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2021 voor St Eustatius en Saba zijn aangepast vanwege een aanpassing van de cijfers voor onderwijs.

De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het tweede kwartaal van 2022.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen:

StatLine: Caribisch Nederland

https://opendata.cbs.nl/CBS/nl/dataset/84046NED/table?dl=BFA9