Inflation in the Caribbean Netherlands rising further

In Q2 2022, consumer goods and services on Bonaire were 9.4 percent more expensive than one year previously. The inflation rate was still 9.2 percent in the previous quarter. The increase is mainly attributable to rising food prices and airfares. This is reported by Statistics Netherlands (CBS) based on the consumer price index for the Caribbean Netherlands.

On St Eustatius, the inflation rate rose from 4.9 percent in Q1 to 7.7 percent in Q2 2022. It was mainly the rising prices of food, fuels and flights that caused the inflation increase on the island. On Saba, prices were up by 8.2 percent year-on-year in Q2, versus 6.7 percent in Q1. Here as well, the increase can be attributed to higher food, fuel and flight prices.

Prices on Bonaire 1.8 percent up on the previous quarter

Relative to Q1 2022, prices on Bonaire rose by 1.8 percent in Q2 2022. This increase was mainly caused by the rise in food prices (+2.2 percent). Flights increased 8.5 percent in price, products for the maintenance of homes by 5.5 percent and insurances by 4.8 percent. Education became 7.0 percent more expensive.

3.6-percent price increase on Statia relative to the previous quarter

On St Eustatius, consumer prices rose by 3.6 percent in Q2 relative to Q1 2022. Food prices rose by 2.8 percent, while transportation went up 12.4 percent in price. The latter increase is attributable to higher prices of cars (+4.6 percent), petrol (+13.1 percent) and flights (+14.8 percent). Prices of furniture and household appliances increased as well.

Saba recorded 2.8-percent q-o-q price increase

In Q2 2022, consumers on Saba paid on average 2.8 percent more for goods and services than in the previous quarter.

Food prices rose by 3 percent in the past quarter. Transportation went up 10.6 percent in price on Saba. Cars became 4.6 percent more expensive and petrol 7.4 percent. Flights saw a price increase of 11.2 percent on the previous quarter.

Soaring egg prices

A striking development was the price increase of eggs in the past quarter. On all three islands, egg prices rose substantially compared to the first quarter. On St Eustatius, eggs became 51.7 percent more expensive, while on Saba and Bonaire prices rose by 28.1 and 16.3 percent, respectively. On 17 May 2022, the Public Entity Bonaire raised the retail price of locally produced chicken eggs. See article (Dutch only).

Provisional figures

The provisional figures over Q1 2022 for Bonaire have been adjusted due to new information. Figures referring to Q2 2022 are provisional and will be definitive upon publication of the figures over Q3 2022.

Article (Dutch only)

De kleinhandelsprijs voor lokale kippeneieren verhoogd: https://bonairegov.com/nieuwsoverzicht/artikel/tijdelijke-verhoging-kleinhandelsprijs-lokale-kippeneieren  

Papiamentu

A Papiamentu translation of this news release can be obtained from Statistics Netherlands’ office on Bonaire by sending a request via email to: caribischnederland@cbs.nl

Sources:

StatLine - Caribbean Netherlands

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/84046ENG/table?dl=22EB4

Inflatie Caribisch Nederland stijgt verder

In het tweede kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 9,2 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor voeding en vluchten. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint Eustatius nam de inflatie toe van 4,9 procent in het eerste kwartaal naar 7,7 procent in het tweede kwartaal.  Vooral de oplopende prijzen van voeding, brandstoffen en vluchten zorgden voor de toename van inflatie op Sint Eustatius. Op Saba stegen de prijzen op jaarbasis met 8,2 procent in het tweede kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal was dit nog 6,7 procent. Ook op Saba is de stijging toe te schrijven aan de oplopende prijzen van voeding, brandstoffen en vluchten.

Prijzen stegen op Bonaire met 1,8 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 stegen de prijzen op Bonaire in het tweede kwartaal met 1,8 procent. Deze toename werd met name veroorzaakt door de stijgende prijzen van voeding (2,2 procent). De prijzen van vluchten stegen met 8,5 procent, producten voor het onderhoud aan woningen stegen met 5,5 procent en verzekeringen met 4,8 procent in prijs. De prijzen van onderwijs stegen met 7,0 procent.

Prijzen stegen op Sint Eustatius met 3,6 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het tweede kwartaal van 2022 met 3,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De prijzen van voeding stegen met 2,8 procent in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. Prijzen van vervoer stegen in het tweede kwartaal met 12,4 procent. Deze toename is toe te schrijven aan stijging in de prijzen van auto’s (4,6 procent), benzine (13,1 procent) en vluchten (14,8 procent). Verder stegen de prijzen voor meubels en huishoudelijke apparatuur.

Prijzen stegen op Saba met 2,8 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Op Saba waren consumenten in het tweede kwartaal van 2022 gemiddeld 2,8 procent duurder uit in vergelijking met een kwartaal eerder.

De prijzen voor voeding stegen met 3 procent in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. Op Saba stegen de prijzen van vervoer in het tweede kwartaal met 10,6 procent. Auto’s waren 4,6 procent duurder en de prijs van benzine steeg met 7,4 procent. Vluchten waren 11,2 procent duurder dan een kwartaal eerder.

Eieren veel duurder

Opvallend was de prijsstijging van eieren in het afgelopen kwartaal. Op alle drie de eilanden stegen de prijzen van eieren fors ten opzichte van het eerste kwartaal. Op Sint Eustatius werden eieren 51,7 procent duurder, op Saba 28,1 procent en op Bonaire 16,3 procent. Op 17 mei 2022 is door het openbaar lichaam Bonaire de kleinhandelsprijs voor lokale kippeneieren verhoogd.

Voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2022 voor Bonaire zijn aangepast vanwege nagekomen informatie. De cijfers over het tweede kwartaal van 2022 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2022.

Artikel: De kleinhandelsprijs voor lokale kippeneieren verhoogd https://bonairegov.com/nieuwsoverzicht/artikel/tijdelijke-verhoging-kleinhandelsprijs-lokale-kippeneieren  

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen:

StatLine - Caribisch Nederland

https://opendata.cbs.nl/CBS/nl/dataset/84046NED/table?dl=BFA9