Regelingen ivm opheffing vliegverbod (in Dutch only)

Ministeriele regelingen voor St. Eustatius, in verband met de opheffing van het vliegverbod. 

Het betreft het invoeren van verplichte negatieve PCR-test en antigeentest (niet ouder dan 4 uren bij het aanboord gaan), voor passagiers van luchtvaartuigen en schepen die naar St. Eustatius komen.

Uitgezonderd zijn onder andere kinderen jonger dan 12 jaar, transito passagiers, staatshoofden, diplomaten, zeevarenden op andere schepen dan commericiele jachten en pleziervaartuigen en bepaalde personen werkzaam in het transport van goederen. 

Tevens is een lijst met aangewezen landen die uitgezonderd zijn van de test-verplichting, waaronder Anguilla, St. Kitts, Nevis en Antigua. 

  • Regeling PCR-test

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-2637.html

  • Regeling antigeentest

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-2867.html

  • Aanwijsbesluit Statia

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-2634.html