Afschrift brief (plv) regeringscommissaris over burgerparticipatie

Doorgeleide reactie van de Statiaanse eilandsraad op de toezegging-Van Dam over (de meerwaarde van) burgerparticipatie.