Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning eilandsraad openbaar lichaam Sint Eustatius 2020 (in Dutch only)

Besluit van de Regeringscommissaris van 15 september 2020 No 885/GEZ in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de Verordening van de eilandsraad van openbaar lichaam Sint Eustatius houdende bepalingen over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 (Verordening
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning eilandsraad openbaar lichaam Sint Eustatius 2020);